Lucrari de reparatie in IPLT "L.Deleanu"


ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri
[Formatul documentului nu va fi modificat]
1. Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
3. Tip procedură achiziţie: COP
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplică
5. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie în Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
6. Cod CPV: 45000000-1
7. Data publicării anunţului de intenţie: 03 aprilie 2018

Acest(ă) anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării ’’Lucrări de reparaţie” conform necesităţilor Instituţiei Publice Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu” (în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.
8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul instituţiei
9. Modalităţi de plată: în baza facturii fiscale si a procesului verbal de recepţie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preturi privind executarea următoarelor lucrări:
Nr.
d/o Cod
CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea
de
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1. 1. Vestiar- subsol
1. 45000000-1 Executarea pereţilor despărţitori monostrat din fortan, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 100m2 0,65 CD56A
2. 45000000-1 Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura, la construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv m2 5,60 CK21A
3. 45000000-1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului pina la 1,00 mp inclusiv m2 1,00 CK23A
4‘ 45000000-1 Grunduirea suprafeţelor interioare a m2 165,70 CN53A
1
I

pereţilor
5. 45000000-1 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. m2 165,70 CF50B
6. 45000000-1 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. Diferenţa in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) m2 165,70 CF51B k=5
7. 45000000-1 Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 165,70 CF17C
8. 45000000-1 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, coloanelor m2 165,70 CF57A
9. 45000000-1 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereţi m2 165,70 CN06A
10. 45000000-1 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului m2 39,00 CF52B
11. 45000000-1 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenţa in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) m2 39,00 CF53B k=5
12. 45000000-1 Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 15,00 CF17C
13. 45000000-1 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 m2 39,00 CF57A
1
2

mm pe suprafeţele, tavanelor
14 45000000-1 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) m2 39,00 CN06A
15 45000000-1 Rama cu jaluzele fixe, gata confecţionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidărie buc 12,00 VB09A
16 45000000-1 Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legătură corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm m 25,00 IC35B
17 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv buc 6,00 IC38A
18 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv buc 10,00 IC38G
19 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, MP d20 buc 10,00 IC38A
20 45000000-1 Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv buc 4,00 IB05A
21 45000000-1 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" buc 8,00 ID01B
22. 45000000-1 Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" buc 2,00 ID04A
23. 45000000-1 Bratara pentru fixarea conductelor buc 15,00 IC41A
3

din otel pentru instalaţia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, ţeava avind pina la 1" inclusiv
24 45000000-1 Montarea conductorilor mascaţi, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protecţie, montati ingropat, avind secţiunea pina la 16 mmp m 40,00 RpEBOlA
25 45000000-1 Montarea corpurilor de iluminat de perete buc 4,00 RpEF13C
26 45000000-1 Montarea interupatoarelor buc 4,00 RpEEOlA
2. Sala de forţa, subsol
27 45000000-1 Demontarea ţevii negri, pentru instalaţii, montate la incalzire centrala prin sudare, la construcţii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuţie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" m 35,00 RpIC19Al
28 45000000-1 Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legătură corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm m 35,00 IC35B
29 45000000-1 Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" buc 2,00 ID04A
30 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv buc 8,00 IC38G
31. 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, olandez d20 buc 10,00 IC38A
32. 45000000-1 Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente buc 4,00 IB05B
33. 45000000-1 Robinet cu ventil cu dublu reglaj buc 8,00 ID01B
4

(tur sau retur) pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
34 45000000-1 Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalaţia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, ţeava avind pina la 1" inclusiv buc 15,00 IC41A
3. Cab. 402
35 45000000-1 Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele m2 57,50 CN54A
36 45000000-1 Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm m2 57,50 CG56B
37 45000000-1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 m2 57,50 CG17D
38 45000000-1 Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv m 29,00 CI14A
4. Cab. 418
39 45000000-1 Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legătură corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm m 6,00 IC35B
40. 45000000-1 Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" buc 2,00 ID04A
41. 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, olandez d20 buc 8,00 IC38A
42. 45000000-1 Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente buc 4,00 IB05B
43. 45000000-1 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" buc 8,00 ID01B
i
5

44 45000000-1 Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalaţia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, ţeava avind pina la 1" inclusiv buc 8,00 IC41A
5. Acoperiş, casa scării
45 45000000-1 Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafeţe orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat m2 28,50 IzFOlB
46. 45000000-1 Invelitori la acoperişuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafaţa orizontale montate pe suport continuu (I strat) m2 28,50 RpCI34A
47. 45000000-1 Invelitori la acoperişuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafaţa orizontale montate pe suport continuu (II strat) m2 28,50 RpCI34A
48. 45000000-1 Glafuri montate la parapet din tabla m 14,00 CK26B
10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.
11. Tipul contractului: De antrepriză.
12. Termenul şi condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 31.12.2018
13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.18
14. Locul executării lucrărilor: Instituţia Publică Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu”, mun. Chisinău, str. Deleanu 5/4
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai scăzut preţ
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:
a)
b)
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplică
19. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:
6

Nr.
d/o Denumirea documentului/cerintei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
Nr.
d/o Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitanţi în caietul de sarcini.
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
3. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
4. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
5. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
6. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
8. Raport financiar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
9. Certificat de la Inspectoratul fiscal de Stat Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
10 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
11 Confirmare privind examinarea cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
12
i Certificat privind vizita la amplasarea locului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei autorităţii contractante Da
20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
7

'
a) Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu”
b) Adresa: mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu 5/4
c) Tel: 022-51-63-46 sau 022-51-63-73
d) E-mail: ldeleanu@gmail.com
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ala Gherman, director
Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line Ia adresa: ldeleanu@gmail.com
în cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.
A
21. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- până la: 13.00
- pe: 18.04.2018
b) Data-Iimită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al
procedurii negociate:
f) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise:
Instituţia Publică Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu”
Adresa: mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu 5/4
Deschiderea ofertelor va avea Ioc :
Instituţia Publică Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu”
Adresa: mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu 5/4
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste Ia deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 31.12.18
24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat
25. Garanţia pentru ofertă:
Garanţia ofertei în suma de 1% din valoarea ofertei fără TVA în formă de garanţie bancară.
26. Garanţia de bună execuţie a contractului: Garanţia de bună execuţie în suma de 5% din
valoarea ofertei fara TVA.
27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor.
29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 192 671,66 lei
Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman


L.Ş.
8

Add comment

Add comment

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
reload, if the code cannot be seen