ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE Achiziţie: Tablă Interactivă

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE, 22 septembrie 2016
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri


1. Denumirea autorităţii contractante: IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri
4. Obiectul achiziției: Tablă Interactivă pentru Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
5. Cod CPV: 30195200-4

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Tablă Interactivă pentru Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
conform necesităţilor IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: bugetul instituţie.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 30195200-4 Tabla Interactiva pentru Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” Proiect 5 Specificatii minime solicitate:
Suprafata activa minim 77” diagonala
Aspect 4:3
Rezolutia suprafetei active Minim 4000 × 4000, Maxim 5000x5000
Features Tehnologie multitouch ce permite actiuni simultane pe tabla de catre doi utilizatori (scriere, stergere, executare functii de mouse, manipulare si mutare obiecte), in mod automat, fara a mai fi nevoie de activarea unui mod auxiliar sau a unei functii oriunde pe suprafata activa
Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru.
Permite scrierea cu orice obiect inclusiv cu markere cu stergere uscata, fara baterii si fara fir.
Functie “cerneala inteligenta” ce optimizeaza scrierea digitala peste aplicatii, fisiere video sau website-uri
Pen tray Include tavita pentru markere (minim 2) si burete, dotata cu butoane de 4 culori, buton de ajutor, buton de tastatura virtuala si mouse pe suprafata tablei
Computer connection 12 Mbps/ USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0)
Computer control Permite utilizarea tablei si daca markerele lipsesc iar controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul. Functia de mouse sa se poata activa prin atingerea tablei
Greutate Max. 24 kg
Garantie Minim 5 ani
Accesorii Suport instalare pe perete
Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE
Software inclus
Specificatiile Software-ului - sa permita scrierea in cerneala digitala folosind fie un marker , fie degetul fara a mai fi necesara selectarea unei unelte de lucru de pe bara de instrumente, telecomanda sau iconite
- prin interconectarea cu un PC va permite controlul acestuia direct de pe tabla interactiva
- tastatura virtuala in varianta standard sau scris manual
- sa permita recunoasterea scrisului de mana si conversia acestuia in text tapat
- functie de editare si modificare a obiectelor de pe suprafata de lucru direct de pe obiect
- sa permita vizualizarea simultana a minim doua pagini
- recunoastere automata a formei geometrice schitate cu mana (triunghi, cerc etc)
- functie de marire a unei suprafete liber alese din spatiul de lucru
- functie de scoatere in evidenta a unor portiuni de pe suprafata de lucru, obiecte sau inscrisuri
- sa permita captura imaginii
- functie de inserare a obiectelor din baza de date interna livrata cu softul si din alte fisiere din computerul atasat sau chiar internet printr-o operatiune de tip drag &drop
- modificare a stilului textului si liniilor si de umplere a formelor inchise cu diverse culori, nuante graduale, tipare sau grafice selectate
- functie de umplere a obiectelor cu efecte de tip stil, culoare, nuante graduale, imagini, usor accesibila si utilizabila
- functie de modificare a dimensiunii, rotire, schimbare a pozitiei obiectelor de pe suprafata de lucru
- functie ce permite navigarea de la o pagina la alta in cadrul aceluiasi fisier de prezentare
- functie de sortare a paginilor ce permite mutarea, redenumirea, clonarea, lipirea sau stergerea paginilor din fisierul de prezentare
- functie de grupare si de degrupare a obiectelor de pe suprafata de lucru
- functie de transparenta fundal
- sa permita folosirea de tabele preconfigurate, inserarea de tabele noi si recunoasterea tabelelor desenate cu mana
- functie de grupare a paginilor corelate cu o anumita prezentare si de segmentare a acestora pentru o mai buna organizare
- personalizarea paginilor de lucru prin adaugarea de teme, memorarea si alocarea acestora la anumite pagini, tuturor paginilor sau doar uneia
-functie de cautare a unui element din galerie cu ajutorul unor cuvinte cheie
- compatibil cu sistemul de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (x32, x64)
- sa permita atasarea de link-uri la anumite obiecte (atasare pagini web, documente din fisierul de prezentare, alte documente din computer) si pagini
- sa permita inregistrarea video individuala a paginilor sau a schitelor/desenelor dintr-o pagina;
- posibilitate de inregistrare sunet peste obiecte direct din pagina de lucru
- sa permita convertirea adnotarilor in text sau imagini in fisiere Microsoft Excel, Word, PowerPoint si Adobe.
- Web-browser integrat
- aplicatie web ce ofera posibilitatea de a comunica si interactiona cu alti utilizatori care folosesc ansamblul interactiv si posibilitatea de accesare de resurse digitale aditionale direct din pagina de lucru
- transmiterea fisierului lucrat, direct din aplicatie, prin email, in formatul proprietar si pdf
- vizualizarea si editarea gratuita, online, a documentelor, din orice locatie, fara instalarea softului pe calculator
- baza de date interna sa contina o colectie de minim 7000 de clip art-uri ce pot fi folosite in crearea de prezentari/lectii
- sa ofere acces direct si gratuit la resurse online si materiale de instruire
- sa fie in limba romana si limbi de circulatie international
- min. 1 licenta ce poate fi instalata pe minim 4 computere
- posibilitatea de a primi gratuit cele mai noi versiuni pentru o perioada de min. 12 luni
- functie de creare a hartilor conceptuale
- functie de recunoastere si editare formule
- posibilitatea de a interactiona prin intermediul internet indiferent de ce dispozitiv folosesc elevii (tableta, laptop, nettop, netbook, smartphone etc) si pe ce platforma ruleaza acestea
Soft specializat pentru crearea testelor de evaluare, precum si petrecerea online a testelor, cu urmatoarele specificatii minime:
- Compatibil cu platforme de operare Windows si Mac
- Integrat cu software-ul tablei interactive
- Permite afisare automata raspunsuri
- Mod anonim, mod mixt
- Permite generarea de rapoarte per participant si per grup prin colectarea automata a datelor si stocarea acestora intr-o singura locatie
- Permite managementul grupurilor create
- Permite exportul rezultatelor in formate Excel ( .xls) sau Text (.csv)

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 1 lună
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitanţi în caietul de sarcini.
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
3. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
4. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
5. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
6. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
8. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
b) Adresa: mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
c) Tel: 022516346 sau 022516373
d) E-mail: ldeleanu@gmail.com
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ala Gherman
9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la 07 octombrie 2016, ora 09.00
- pe adresa: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic şi prețul cel mai scăzut.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”
13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 180 000,00 lei.
Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman_____________ L.Ș.


Ex. Z. Chiosa
Tel.: 022516346

Continue Reading

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE


ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri
[Formatul documentului nu va fi modificat]


1. Denumirea autorităţii contractante: IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri
4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
5. Cod CPV: 45000000-1
6. Data publicării anunțului de intenție: 29 iunie 2016

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrărilor de reparaţie a Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
conform necesităţilor IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
[denumirea autorităţii contractante]
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016.

7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul instituţiei
8. Modalităţi de plată: în baza facturii fiscale şi a procesului verbal de recepţie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 45000000-1
Lucrări de reparaţie a Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” Proiect 1 Conform listei cantităţilor de lucrări


9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
10. Tipul contractului: De antrepriză.
11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 lună
12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2016
13. Locul executării lucrărilor: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:
a) perioada de garanţie a lucrărilor
b) perioada de remediere a lucrărilor
17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică


18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitanţi în caietul de sarcini.
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
3. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
4. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
5. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
6. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
8. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
b) Adresa: mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
c) Tel: 022516346 sau022516373
d) Fax: ______________
e) E-mail: ldeleanu@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ala Gherman
Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 12 iulie 2016, ora 10.00
- pe: 12 iulie 2016, ora 10.30
b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat
24. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”
25. Garanţia de bună execuţie a contractului: „Nu se cere”

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: „Nu se cere”.

27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 200 000,00 lei
Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman L.Ș.

Ex.: Z. Chiosa
022516346

Continue Reading